Advanced Insulation Solutions

We understand the significance of a superior insulation that lasts, and provide the best solutions adjusted to specific needs of our clients. The company's expertise covers a wide range of innovative thermal management solutions for a variety of clients across the Europe.

Isomat Vessel Insulation
Isomat Tank Insulation for breweries

With our knowledge of industrial insulation system requirements, we can design, supply, fabricate and install any insulation system to meet our client's specific needs and ensure that you recieve a safe, efficient and environmentally responsible insulation system.

We will find ways to increase efficiency, reduce environmental impact and minimise thermal conductivity for the purpose of energy conservation, whilst maintaining complete system integrity.

Industrial Insulation with cladding
Vessel Head Insulation with Cladding

We are able to design, fabricate and deliver the complete insulation system of the highest quality that is necessary for the installation of the insulation, to fit your requierements and specifications. Furthermore, Turn-key assembly solutions and handled project are offered - from consulting , planning and implementation on place, to the handover and comissioning – with appropriately trained and qualified personel.


Digitalna preobrazba podjetja ISOMAT d.o.o.


V digitalni preobrazbi vidimo priložnost za večjo konkurenčnost, učinkovitost in produktivnost ter posledično večjo dodano vrednost na zaposlenega. Tako bomo izboljšali in digitalizirali uporabniško izkušnjo kupca predvsem z integriranim in digitalno podprtim procesom z navezavo procesov podjetja s kupčevimi prodajnimi procesi; vzpostavili celovito podatkovno shrambo, vključno s podatki iz proizvodnje, z zajemom senzorskih podatkov, z uvedbo IoT platforme, uvedli vodstveno in proizvodno poslovno analitiko ter zagotovili varno hrambo podatkov podjetja; optimirali in digitalizirali ključne poslovne in proizvodne procese od začetka do konca v podjetju, brez prekrivanj in vrzeli, jih navezali na partnerjeve; se sistematično lotili inovativne dejavnosti ter večali lastno konkurenčnost; uvedli nov digitalni poslovni model «Digitalna sodelovalna platforma«; izboljšali digitalne kompetence zaposlenih in vzpostavili digitalna del. mesta; sistematično uredili varnostno politiko podjetja ter izvedli ukrepe kibernetske varnosti, vključno z zunanjim penetracijskim testom in odpravo ranljivosti, zaznanih v njem; spremljali proizvodne podatke v realnem času – zajem senzorskih podatkov in realizacija IoT platforme ter integracija IoT platforme; implementirali digitalno vitko proizvodnjo (digital lean) po principih Pametne tovarne; uvedli brezpapirno poslovanje v podjetju; povečali snovne in energetske prihranke z uvedbo snovno in energetsko učinkovitejše proizvodnje v okviru Industrije 4.0.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


  • eu skladi
  • ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • slovenski podjetniski sklad

Contact us

 

Kontakt

ISOMAT d.o.o.
Celovška 3
2392 Mežica

Phone: +386 (0)2 827 93 11
Fax: +386 (0)2 827 93 15
E-Mail: info@isomat.si

Office
Glančnik 3, 2392 Mežica

Production area
Glančnik 6, 2392 Mežica